Koho hľadáme?

Hľadáme dobrovoľníkov / dobrovoľníčky

 • s dobrým nápadom,
 • záujmom a chuťou pracovať a 
 • niečo zmeniť k lepšiemu

v niektorej z troch hlavných oblastí činnosti Občianskeho združenia "Kultúrne Slovensko" (OZKS):

 1. kultúrne tradície a hodnoty, kultúrnosť krajiny a národa bez rozdielu oblastí a žánrov,
 2. zdravý a aktívný životný štýl jednotlivca a spoločnosti, kreativita a udržateľný rozvoj s využitím inovácií
 3. záujem o veci verejné a o budovanie občianskej spoločnosti.

 

Hľadáme ľudí a spoločnosti

podobného zmýšľania, ochotných prispieť vlastnou aktivitou, alebo finančne podporiť niektorý z našich projektov, a hlavne, majúcich záujem o spoluprácu.

 

Vzájomným poznaním a zdieľaním nápadov a skúseností vytvorme synergiu a zvýšme účinnosť svojich aktivít !!!

 

Činnosť OZKS je financovaná zo súkromných zdrojov a z projektov, vykonávaná spolupracujúcimi osobami na dobrovoľnej báze, pričom aktívni a úspešní spolupracovníci môžu pracovať na projektoch, ktoré OZ pripravuje a predkladá donorom podporujúcim podobné aktivity. 

 

Ak ste sa identifikovali s niektorou z hlavných oblastí našej činnosti, viete a chcete priložiť ruku „k dielu“, ozvite sa nám na email info@kulturneSlovensko.sk, v ktorom uvediete:

 • svoje kontaktné údaje,
 • oblasť, o ktorú máte záujem,
 • ako by ste vedeli byť prínosom pre našu činnosť – tejto časti venujte náležitú pozornosť a buďte čo najkonkrétnejší,
 • o akú formu spolupráce máte záujem,
 • či máte záujem stať sa členom nášho OZ,
 • a priložíte svoj životopis.

Našim zámerom je nájsť aktívnych ľudí, ktorých bude spájať spoločný záujem.

Kontaktujte nás