2% z daní

12.04.2012 13:10

 

Darovali ste už 2% zo svojich zaplatených daní?

Ak ste sa ešte nerozhodli a sú Vám naše myšlienky a ciele sympatické (uvedené v častiach "Kto sme ?" a "Čo chceme ?"), privítame, keď nás podporíte 2% z Vašej dane z príjmu. Vaše peniaze budú v súlade so zákonom o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zmysluplne vynaložené na tieto oprávnené oblasti činnosti:

a) zachovanie kultúrnych hodnôt,

b) podporu vzdelávania,

c) ochranu a tvorbu životného prostredia.

Poukázanie dane pre Vás nepredstavuje žiadne výdavky navyše – Vy rozhodnete iba o tom, či 2% z Vašich daní pôjdu do štátneho rozpočtu, alebo nimi podporíte našu činnosť.

Túto možnosť majú zamestnanci, fyzické a právnické osoby (FO a PO) a dá sa využiť len do 31. marca pre FO a PO a do 30. apríla pre zamestnancov. Všetky ďalšie informácie ako vykonať poukázanie nájdete na www.rozhodni.sk .