PHSR mesta BB na verejné prerokovanie

20.06.2015 14:10

Prešiel týždeň a zas máme v Banskej Bystrici niečo nové, čo predznamená naše nasledujúce roky a čomu by sme sa mali venovať.

Je to Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica (PHSR BB).


 

           

             Pýtate sa prečo?

  • Lebo je o programový dokument, v korom by malo byť napísané, aké zmeny chceme v nasledujúcich rokoch a akú chceme vidieť Banskú Bystricu v roku 2023. 
  • Lebo je to dokument, o ktorý sa bude opierať financovanie z rôznych zdrojov, až do roku 2023.
  • Lebo by sme mali vedieť, čo je naplánované, či je to v súlade s našimi predstavami a či v ňom nájdeme budúce príležitosti.
  • Lebo ... dôvodov je veľa, napríklad aj taký, že kultúrnosť neobnáša len spev, tanec, hudbu, ale aj našu spoluprácu a účasť na veciach verejných ... veď sa nás všetkých týkajú !

 

Pozývame vás na verejné prerokovanie PHSR BB, ktoré sa uskutoční v Cikkerovej sieni mestskej Radnice (Nám.SNP 1) 

25.6.2015 o 16:30 hod.

za účasti primátora mesta a viacerých tvorcov PHSR BB, so zaujímavým programom:

  • informácia o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023
  • diskusia o plánovaných aktivitách
  • vyhlásenie verejného pripomienkovania Programu rozvoja mesta
  • výzva na spoluprácu pri realizácii a monitorovaní Programu rozvoja mesta

Kliknite tu na zverejnený PHSR BB a čítajte, čo je naplánované v rámci 3 pilierov:

I. Prosperujúce mesto

II. Občianske mesto

III. Zdravé mesto

Tu zas nájdete viac informácií o tvorbe PHSR BB.